rechterkant
        Mouse-over voor
           start en stop
spacerenvelop
Geachte bezoeker,
welkom op onze site.

Orders onder € 10.00 kunnen alleen geleverd worden met een bijdrage van € 2.50 in verzending en verpakking.

Dit geldt alleen voor postlevering. Voor pakjes gelden andere regels, zie daarvoor de uitleg bovenaan deze pagina.
maand actie studio
aanbieding
maand aktiealarm licht
Alarm Lamp met 16 felle Led's.
 lichtbox 10 x 15
Lichtbox, plat, 10x15cm daglicht.
gereedschap accu
Vervangende accu's voor gereedschap.
filters
Ruime collecie filters, ringen, adapters, zonnekappen enz.
 batterij laders
Laders voor alle soorten accu's
proj.lampen
Optische lampen.
Led Lenser
Led Lenser lampenBatterijen en veiligheid


Bij normaal gebruik kunnen de batterijen die wij op onze website verkopen geen gevaar opleveren.


U dient zich natuurlijk te houden aan de voorschriften op de verpakking van de batterijen - accu's, en de aanwijzingen bij het produkt waarin de batterijen worden gebruikt.
Verpakkingen
De meeste artikelen worden in recyclebare blisterverpakkingen geleverd. Deze verpakkingen kunnen als gewoon huisvuil worden behandeld.
IndustriŽle batterijen worden ons los of in trays aangeleverd, we leveren ze door in gripzakjes of delen van de tray
Verbranden
Batterijen mogen nooit worden verbrand. Ze kunnen exploderen, de gebruikte chemische componenten zijn gevaarlijk en de ijzeroxyden die geproduceerd worden zijn giftig.
Doorslikken
Neem direkt contact op met uw huisarts wanneer een batterij is doorgeslikt, wat bij de kleinere knoopcellen makkelijk kan gebeuren. Houdt batterijen altijd weg van kleine kinderen en bewaar ze, of gooi ze weg op plaatsen waar kinderen niet kunnen komen.
Beschadiging
Wanneer het omhulsel van een batterij beschadigd of lek is kunnen gevaarlijke corrosieven vrijkomen. Doe de batterij in een plastic zak en breng het naar een chemisch afval depot.
Verwijdering
Batterijen kunnen de volgende bestanddelen bevatten:
Lithium
Nikkel
Lood
Zilveroxyden
Kwik (tegenwoordig zelden)
Cadmium
Zink
Ze mogen nooit bij het gewone huis afval terecht komen..
Bewaar ze in de 'Chemische box' of lever ze in bij Uw fotohandelaar, gemeente of ander inzameldepot.
Laden
Bij fors overladen (bv. door defecte transformator of verkeerde instellingen kunnen sommige batterijsoorten (lood-accu's e.d.) explosieve  gassen (Hydrogenen en Oxygenen) produceren.  Zorg altijd voor een goede ventilatie. Probeer nooit primaire ( niet oplaadbare ) cellen op te laden. Deze batterijen kunnen openbarsten en giftige en/of explosieve gassen produceren.  De gevolgen zijn minstens naar, vaak erger
Kortsluiten
Sommige batterijen kunnen bij kortsluiting stromen tot wel 100 Amp. afgeven. Vonken en hitte kunnen ernstige brandwonden veroorzaken
Lithium Batterijen
Sommige (industriŽle) Lithium batterijen leveren speciale risico's op. Dit type batterij wordt door ons niet op deze site verkocht, ze zijn in het algemeen ook niet vrij in de handel verkrijgbaar.
Lithium-Ion batterijen op deze site bevatten geen Lithium metaal.
Lithium-Manganese Dioxide knoop cellen zoals we die op onze site verkopen bevatten minder dan  0.5 mg. Lithium en vallen zodoende buiten de limieten waardoor speciale behandeling en opslag nodig zouden zijn. Weest U zich ervan bewust dat grotere modellen lithium batterijen gevaar kunnen opleveren. Open ze niet, prik er geen gaten in en ga er ook na gebruik als ze leeg zijn zorgvuldig mee om. Lever ze als chemisch afval in.
Electrolieten
De elektroliet in een batterij is hoogst corrosief.
In een  'Dry' cel of  gesloten systeem is de elektroliet 'ingepakt' in een gel of absorberende pakking zodat er niets kan lekken. Daardoor worden risico's gelimiteerd, niet ge-elimineerd bij beschadiging van de mantel.
Ga zorgvuldig met verbruikte batterijen om.
Als U ze niet op de juiste plaatsen inlevert vervuilt het milieu nog meer
 en zullen batterijen in de huidige systemen op den duur niet meer gemaakt
 en verkocht mogen worden.
Ze zullen dan moeten worden vervangen door minder belastende systemen,
 die echter zeer belastend voor de portemonnee zullen zijn.
En ook dat is geen echte oplossing, want de produktie ervan zal ook weer
 meer energie vragen, en dus ook weer een belasting voor het milieu opleveren.