rechterkant
        Mouse-over voor
           start en stop
spacerenvelop
Geachte bezoeker,
welkom op onze site.

Orders onder € 10.00 kunnen alleen geleverd worden met een bijdrage van € 2.50 in verzending en verpakking.

Dit geldt alleen voor postlevering. Voor pakjes gelden andere regels, zie daarvoor de uitleg bovenaan deze pagina.
maand actie studio
aanbieding
maand aktiealarm licht
Alarm Lamp met 16 felle Led's.
 lichtbox 10 x 15
Lichtbox, plat, 10x15cm daglicht.
gereedschap accu
Vervangende accu's voor gereedschap.
filters
Ruime collecie filters, ringen, adapters, zonnekappen enz.
 batterij laders
Laders voor alle soorten accu's
proj.lampen
Optische lampen.
Led Lenser
Led Lenser lampen
lamplink horizontaal

VERKLARING VAN ENKELE GEBRUIKTE TERMENLEVENSDUUR.
De gemiddelde levensduur van lampen is te vinden onder de kolom "uur".
Deze tijden worden behaald onder gecontroleerde omstandigheden in het fabriekslaboratorium, waar groepen lampen tegelijk worden getest onder de meest optimale omstandigheden. In de praktijk zullen deze tijden niet altijd kunnen worden bereikt i.v.m. optredende schokken, te hoge of te lage spanningen, door niet gestabiliseerde transformatoren enz. Tests wijzen uit dat lampen achter een gestabiliseerde voeding bijna altijd de opgegeven levensduur bereiken, lampen zonder deze ondersteuning, dus bv. rechtstreeks op het net waar ze aan spanningsverschillen onderhevig zijn, kunnen tot 50 % korter branden. Ook een te hoge of te lage omgevingtemperatuur kan van invloed zijn ( Zie ook bij Halogeen Lampen ) Let goed op de verbinding van de lamp met de contacten van de fitting. Slecht contact, of vuile pennen kunnen de oorzaak zijn van bv. oververhitting en een sterk verkorte levensduur.

LUMEN.
De LICHTSTROOM (Luminous Flux) van lampen is een gemiddelde waarde van een groep geteste lampen. Individuele metingen van een specifieke lamp kunnen afwijken van de opgegeven waarden. L.F. is de hoeveelheid licht dat door de lichtbron in alle richtingen wordt uitgezonden. Licht Intensiteit is de hoeveelheid licht die in een specifieke richting wordt uitgestraald. Het wordt aangegeven in candela (cd), en wordt voornamelijk gebruikt bij verlichtings-(incandescent en Display)-lampen.

KLEURTEMPERATUUR
Dit is een waardebepaling om aan te geven hoeveel een "wit" licht de neiging heeft af te wijken op een gekende kleurschaal. De kleurtemperatuurschaal loopt van "warmwit"(2900-3000K = dicht bij rood) tot koelwit (5000K = dicht bij blauw/paars) voor fotolampen.De waarde wordt gemeten in Kelvin (K). De kleurtemp. kan sterk varieren t.o.v. de door de fabriek gegeven waarden, wanneer de lamp op onderspanning brand in de richting rood, en naar blauw/paars wanneer de lamp teveel spanning krijgt.

LAMPPOSITIE.
Waar voor een specifieke lamp een "a" staat opgegeven, kan de lamp in elke positie gemonteerd en gebruikt worden zonder dat dat de levensduur of lichtopbrengst nadelig zal beinvloeden. Voor alle andere aanduidingen wordt verwezen naar de bijbehorende afbeelding in de overzichten "lamppositie". Wij raden U ten sterkste aan de lamp alleen te gebruiken (plaatsen) zoals door de fabrikant wordt aanbevolen. Voor alle lampen geldt dat de lamp nooit zo gedraaid mag worden dat het filament in de lengte-as geplaatst staat.

FILAMENTEN.
Op verzoek kunnen wij U van specifieke lampen opgeven welk filament geplaatst is. Het filament ( de gloeidraad) is uiteraard der zaak sterk bepalend voor de lichtopbrengst en levensduur van een lamp. In de overzichten komen lampen voor die op alle vermelde punten gelijk zijn, zodat de indruk bestaat dat het hier om gelijke lampen gaat.De ophanging, lengte, dikte of de plaatsing van het filament maken er echter verschillende lampen van. Zo kan een dergelijke lamp langer of korter "leven" dan de evenknie, meer of minder licht geven, alleen voor verticale of horizontale plaatsing geschikt zijn, of juist in alle standen bruikbaar zijn. Bi-Plane lampen hebben een speciale constructie van het filament. Philips heeft een constructie ontwikkeld waardoor de spiralen van het filament niet meer alleen naast elkaar, maar nu naast en achter elkaar geplaatst worden.Deze constructie is compacter en levert daardoor meer Lumen per cm2.
Dit houdt niet in dat deze lamp een grotere lichtopbrengst heeft, maar wel dat de lamp een gelijke lichtopbrengst heeft, echter op een kleinere oppervlakte. Dit betekent o.a. dat deze lamp met zijn compacter filament een beter te controleren lichtstraal, en lichtintensiteit levert, dit in combinatie met de juiste lens en condensor of spiegel.  

SAMENVATTING
Het is niet goed mogelijk om precies aan te geven op welke minimum of maximum spanning een halogeenlamp gebruikt kan worden.De processen worden geregeld door temperatuur.Als een lamp zeer goed gekoeld wordt kan hij met succes gebruikt worden met een iets te hoge spanning, zonder daarvan al te veel schade te ondervinden. Het verdient echter aanbeveling goed te letten op eventuele behuizingen van de lamp.

Gebruik op onderspanning mag onder omstandigheden plaats vinden, daarbij dient dan de koeling in elk geval uitgeschakeld te worden en moet gezorgd worden dat de temperatuur van delampwand in alle gevallen boven de 250C blijft.

SCHOKBESTENDIGHEID
In algemeenheid kan worden gesteld dat brandende lampen, of lampen die net gebrand hebben niet aan schokken of schudden blootgesteld mogen worden. Dat geldt zeker voor projektielampen en voor een aantal studiolampen.Bi-Plane lampen zijn beter tegen schokken bestand omdat de ruimte tussen de spiralen van het filament groter is, waardoor inwendig contact (kortsluiting) minder snel voorkomt.

LAMPVOETEN
Er is een grote verscheidenheid aan lampvoeten. Enkele daarvan zijn zo ontworpen dat ze de lamp automatisch in de juiste brandpositie fixeren als ze in de fitting worden gestoken (Pre-Focus).

Bij Fotolampen komen hoofdzakelijk de volgende 3 typen voor:
 a] Type G..., 2-of meer -pins in variaties,
b] Type E..., schroef in variaties ,
c] Type B..., en P Huls- en vleugel-fittingen in Variaties.
    Type B (Bajonet) en P (Vleugel) varieren in dikte, aantal bajonetpinnen en vleugels.
d] Bij de E-modellen (Schroef) varieert de dikte van de huls (E-10, E-14, E-27, E-40) en onderling ook de spoed van de draad.

G-voetjes (meest voorkomend bij de moderne halogeenlampen) verschillen onderling als volgt:

lampvoet G4 G5,3 GU5,3 GX5,3 G6,35 G7,9 G9,5 GX9,5 GY9,5
dikte pinnen in mm 0,7 1,6 1,5 1,5 1 2,3
3,0
3,2 2,3
3,2
2,3
3,2
afstand pin-pin in mm 4 5,3 5,3 5,3 6,35 7,9 9,5 9,5 9,5

De effekten van overspanning en onderspanning op de prestatie en levensduur van halogeen hogedruklampen.
 

onderspanning Grafiek 1 overspanning
 
Voltage in %

-25

-20

-15

-10

-5

+5

+10

+15

+20

+25

    Voltage in %

Ontwerpvoltage
Toename levens
duur in %
3000 1500 700 350 190 -45 -70 -80 -88 -93 Afname levensduur in %

standaard 100%

Afname Lumen
in %
-66 -58 -45 -32 -12 +18 +40 +65 +90 +120 Toename Lumen in %


standaard 100%

1
Toelichting op de bovenstaande grafiek
Als voorbeeld nemen we een 24v-150w halogeenlamp FCS.
Deze lamp staat op een trafo die exact 24 volt spanning levert. De lamp zal volgens fabrieksspecificaties ca 50 uur branden en een kleurtemperatuur van 3400K bij 5200 Lm. leveren.
Zou de trafo ca 22 volt (= min 10%) spanning leveren dan wordt de levensduur ca 165 uur en de kleurtemperatuur minder als 2700K (roder licht dus) bij 3600 Lm. (minder licht dus).
Bij een overspanning ( de trafo levert bv ca 26 volt = +10%)  brandt deze lamp nog maar 15 uur, maar wordt de kleurtemperatuur wel 4200K bij een Lichtstroom van ca 7100 Lm.

In hoofdlijnen is hier zichtbaar gemaakt wat de invloed van verkeerde voedingsspanning zal zijn op de eigenschappen van een halogeenlamp. De toename van de levensduur is overigens hypothetisch omdat o.a. door de zwarting van het glas door de niet teruggedampte tungsten-atomen, alsmede de afbraak van de aanvoerleidingen de levensduur toch weer sterk negatief beinvloed zal worden.